Privacyverklaring

In dit document vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die G.A.G. verzamelt van haar leden.

Privacyverklaring (pdf)