Datalekprotocol

Indien zich een datalek voordoet, kunnen leden indien nodig het bestuur op de hoogte stellen waarna het bestuur gebruik zal maken van het onderstaande protocol.

Protocol datalek (pdf)